Strecke / Race Course

Wegbeschaffenheit / Terrain:

  • km 0 bis/to km 1,4          Asphalt / asphalt road
  • km 1,4 bis/to km 3,3       Wurzelweg, z.T. 24 % Steigung / mountain path, 24% slope
  • km 3,3 bis/to km 3,8       Asphalt / asphalt road
  • km 3,8 bis/to km 8,0     Naturstraße, Weg / gravel road, single-trail

Route 461,948 – powered by www.runmap.net